En az % 25’i Hisse Senetlerinden oluşan A Tipi ve Hisse Senedi içerme mecburiyeti olmayan B Tipi Yatırım Fonları haricinde, ağırlıklı olarak portföyde yer alan menkul kıymetler göz önünde bulundurularak,  SPK  Mevzuatında  11 farklı  Yatırım Fonu türü tanımlanmıştır.

Hisse Senedi Fonu:Portföyün en az % 51’ini Türk Hisse Senetleri oluşturmaktadır.

İştirak Fonu:Portföyün en az % 51’ini kurcusunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetler oluşturmaktadır.

Grup Fonu:Portföyün en az % 51’ini belirli bir topluluğun menkul kıymetleri oluşturmaktadır.

Sektör Fonu:Portföyün en az % 51’ini belirli bir sektörü oluşturan ortaklık menkul kıymetleri oluşturmaktadır.

Tahvil ve Bono Senetleri Fonu:Portföyün en az % 51’ini kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri oluşturmaktadır.

Yabancı Menkul Kıymetler ve Yatırım Fonu:Portföyün en az % 51’ini yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri oluşturmaktadır.

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu:Portföyün en az % 51’ini Global ve Ulusal Borsalarda işlem görmekte olan Altın, Gümüş gibi kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçları oluşturmaktadır.

Karma Fon:Portföyünün tamamını Hisse Senetleri, Borçlanma Senetleri, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve  bu Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçlarından en az ikisinden oluşturmaktadır.

Likit Fon:Portföyünün tamamını, vadesi en fazla  180 gün ve ortalama vadesi  45 gün olan Sermaye Piyasası Araçlarından oluşturmaktadır.

Değişken Fon:Yukarıdaki Yatırım Fonu türlerden herhangi birine uymayan  portföylerdir.

Endeks Fonu: Baz alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş Endeksin, fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon kat sayısının alt limiti  %90 olacak şekilde ve portföyünün en az % 80’i devamlı olarak Endeks kapsamındaki Menkul Kıymetlerin tamamından veya örneklemeyle seçilen bir kısmından meydana getirilmiş fon olarak tanımlanmaktadır.

Özel Fon:Katılma belgeleri önceden belirlenen  kişi ya da  kuruluşlara ayrılmış  fon türüdür.

Yukarıda yer alan Yatırım Fonu türlerinden Likit Fon haricindeki tüm Yatırım Fonları A Tipi ve B Tipi Yatırım Fonu olarak oluşturulabilmektedir. Tahvil ve Bono ile Yabancı Menkul Kıymet Fonu B Tipi Yatırım Fonu; Değişken ve Karma Fonlar A ve B Tipi Yatırım Fonu olarak oluşturulurken diğer tüm yatırım fonları A Tipi Yatırım Fonu özelliğinde oldukları için A Tipi Yatırım Fonu olarak oluşturul maktadırlar. Bunun anlamı Sektör Fonu ibaresinin Yatırım Fonunu tanımlamakta yetersiz kaldığı, dolayısı ile  A Tipi Sektör Fonu veya B Tipi Sektör Fonu olarak türünün belirtilmesi gerekmektedir.